ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สวัสดีค่ะ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน สาชาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน

รายวิชา วท 0206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information System)
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

ส่วนเนื้อหานักศึกษา สามารถดาวน์โหลดไปอ่านประกอบการเรียนได้นะคะ ^ ^

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการการบริหารสารสนเทศ
2. สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. สามารถจัดระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลในองค์กรธุรกิจ การจัดเก็บและการนำข้อมูลมาใช้ทั้งในระบบเดิม (Manual) และระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ หลักการการบริหารสารสนเทศ ทฤษฎีการจัดการองค์กรการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารในองค์กร


1 คิดบน “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  1. อันไหนคับ

    หาไม่เจอ

กรุณาใส่ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ นะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s