หน่วยที่ 1 หลักการถ่ายภาพ – แบบฝึกที่ 1

แบบฝึกการคิด ลำดับที่ 1

ให้นักเรียน เขียนอธิบายว่า
“อะไรที่เกี่ยวข้องการถ่ายภาพ ที่สำคัญที่สุด”
ให้อธิบายมาพอสังเขป

วิธีการเขียนตอบ
1. พิมพ์ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ …
    เพราะ …

21 พ.ค. 56
ครูบี

44 คิดบน “หน่วยที่ 1 หลักการถ่ายภาพ – แบบฝึกที่ 1

 1. นายพสธร ตันติอาภรณ์กุล ชั้น ม.4/8 เลขที่ 12
  สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ บรรยากาศ
  เพราะ ถ้าบรรยากาศไม่ดีภาพจะออกมาไม่สวย

 2. นาย สิรวิชญ์ วังแก้ว ม.4/8 เลขที่ 16
  สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ ความคิดและมุมมองที่แตกต่างของแต่ละคน
  เพราะ ความคิดและจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนจะโดดเด่น ทั้งเทคนิค ความสามารถก็จะไม่เหมือนกันและในความคิดที่ต่างของแต่ละคนจะนำไปสู่ภาพถ่ายที่แปลกตาแปลกใจและเกิดผลงานที่น่าสนใจขึ้นมากมาย

 3. 1. นายจิรกิตต์ ชัยธรรม ม.4/8 เลขที่ 2
  2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ สถานที่
  เพราะ สถานที่ต่างๆสามารถสื่ออารมณ์ของภาพได้

 4. 1 นายอภิสิทธิ์ ทวีปัญญา 4/8 19
  2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ ได้ความรู้การถ่ายภาพการมุมมอง…
  เพราะ …ได้ความรู้การถ่ายภาพ

 5. 1. ชื่อ-สกุล : จักรราช เขยเป็นสี ชั้น ม.4/8 เลขที่ 24
  2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ มุมมอง
  เพราะ มุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ละคนแต่ละรูปก็จะมีมุมมองที่ต่างกัน

 6. 1. อัครพล เรืองศรี ม.4/8 เลขที่ 20
  2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ ฉากประดับ
  เพราะ ภาพจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างฉากประดับก็เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายภาพถ้าฉากไม่สวยภาพถ่ายก็อาจไม่สวยด้วย

 7. วิธีการเขียนตอบ
  1. นาย บุญธิภัสร์ ศรีระวัตร ชั้น ม.4/8 เลขที่ 10
  2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ มุมมอง
  เพราะ แต่ละคนมีมุมมองที่ต่างกันทำให้มุมมองนั้นๆมีเสน่ห์ไม่ซ้ำใคร

 8. นายทวีระยุทธ นพสวัสดิ์ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 14
  สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ ความใส่ใจ
  เพราะ ถ้าเรามีความใส่ใจในการถ่ายภาพ แม้ว่าภาพนั้นจะเป็นแค่สิ่งของธรรมดาก็สามารถทำให้มันสวยได้

 9. 1. นายณัฐวัฒน์ กุณาหล่าย ชั้น ม.4/8 เลขที่ 27
  2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ เทคนิก
  เพราะ มันเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายภาพให้มีมิติ

 10. 1.น.ส สุทธิดา ฟูคำมี ม.4/8 เลขที่44
  2.สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ เทคนิกการถ่ายภาพ
  เพราะ ถ้าเรามีเทคนิกที่ดีก็จะทำให้รูปภาพสวยงามมากขึ้น

 11. 1. นาย ฉัตรชัย รัตนศรีดอนชัย ชั้น ม. 4/8 เลขที่ 25.
  2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ มุมมองคน
  เพราะ การที่จะถ่ายรูป ขั้นตอนแรกก็คือ”มุมมองของคน” ถ้ามุมมองคนที่จะมองสิ่งที่จะถ่ายสวยจะได้รูปที่สวย

 12. 1. ทัตติยา บุญบุตตะชั้น ม.4/8 เลขที่ 38
  2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ …
  เพราะ … มุมของฉาก เพราะ ถ้ามุมของฉากไม่สวยการถ่ายภาพก็อาจถ่ายออกมาไม่สวยก็ได้ เพราะฉะนั้น เราต้องถ่ายภาพที่มีมุมสวย และมีความน่าสนใจ

 13. นายกันตินันท์ คำวังจันทร์ ม.4/8 เลขที่ 23
  ฉากเพราะฉากเป็นสิ่งสำคัญต่อการถ่ายรูปต่างๆถ้าไม่มีฉากรูปก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไร

 14. 1. ชื่อ-สกุล : ทิชา แสงเรือง ชั้น ม.4/8 เลขที่ 39
  2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ แสง
  เพราะ การถ่ายภาพส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้แสง เพราะแสงมีส่วนช่วยทำให้ภาพแสดงถึงความรู้สึกต่างๆ

กรุณาใส่ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ นะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s