หน่วยที่ 1 กล้องถ่ายภาพ – แบบฝึกที่ 2

สวัสดีค่ะ

ส่วนนี้ จะเป็นการอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกล้องถ่ายภาพ
และส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอได้จาก
>> ส่วนประกอบของการถ่ายภาพ <<

เมื่อเรียนเนื้อหาส่วนนี้จบ
ให้นักเรียนจับคู่

พร้อมตอบคำถามต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ให้นักเรียนอธิบายหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมาพอสังเขป

เขียนตอบใน Comment ส่วนนี้
โดยตัวอย่างการเขียนตอบ

1. ชื่อ ………….. สกุล ……………….. ชั้น ม.4/8 เลขที่ ……..
2. ชื่อ ………….. สกุล ……………….. ชั้น ม.4/8 เลขที่ ……..
หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้ ……………………

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะ

ครูบี

22 คิดบน “หน่วยที่ 1 กล้องถ่ายภาพ – แบบฝึกที่ 2

 1. 1.นายทวีวัฒน์ บุญซ้อน ชั้น ม. 4/8 เลขที่ 6
  2.นางสาวณัฐริกา ทองจิต ชั้น ม.4/8 เลขที่ 36
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ
  กล้องเหมือนห้องมืดที่ทำหน้าที่รับแสงที่พอเหมาะ ชิ้นส่วนต่างๆของกล้องทำงานสัมพันธ์กันในการที่จะรับแสงให้พอเหมาะ สะดวกต่อการบันทึกภาพ และยังควบคุมความชัดของภาพ
  หลักการที่ใช้ในการถ่ายภาพ คือ แสงจากดวงอาทิตย์ ส่วนตอนกลางคืนใช้แสงจากไฟฟ้า แสงกระทบวัตถุไปยังเลนส์กล้องทำหน้าที่เหมือนเลนส์ตามนุษย์ ทำหน้าที่รวมแสงและส่งผ่านไปยังเซนเซอร์รับภาพ โดยมีไดอะแฟรมในตัวเลนส์ทำหน้าที่ขยายออก เพื่อควบคุมแสงให้พอเหมาะไปยังเซนเซอร์ที่รับภาพ และยังมีม่านเซนเซอร์ในตัวกล้อง ยังมีม่านเซนเซอร์ในตัวกล้องควบคุมเวลาการเปิด-ปิดการรับแสง เมื่อแสงส่องผ่านรูรับแสงภาพในรหัสดิจิตอล เพื่อส่องภาพไปแมมโมรี่การ์ดต่อไป

 2. นาย จิรกิต ชัยธรรม ม.4/8 เลขที่ 2
  นายชนกานต์ สมุทรเพ็ชร์ ม.4/8 เลขที่ 4

  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้ แสงจะสะท้อนจากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆ ของกล่องสี่เหลี่ยม เกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับจะได้ภาพเป็นภาพจริงหัวกลับ
  กล้องถ่ายภาพมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ เช่น มีการนำเลนส์นูนไปติดที่ช่องรับแสงที่มีขนาดเล็ก เพื่อช่วยรวมแสงให้เข้าไปในกล้อง

 3. 1.ชื่อ นางสาว ทัตติยา บุญบุตตะ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 37
  2.ชื่อ นางสาว สุนิตา ชัยเจริญ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 34

  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้
  การที่แสงไปสะท้อนกับวัตถุ เป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆ ของกล่องสี่เหลี่ยม ก็จะเกิดภาพบนฉากรองรับของด้านตรงข้ามแต่เป็นภาพหัวกลับ และ ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดภาพ ทั้งดวงตาและกล้องถ่ายภาพจะมีส่วนที่เป็นเลนส์ ในดวงตาของมนุษย์ ก่อนที่แสงจะตกกระทบเลนส์ต้องผ่านชั้นของเยื่อที่เรียกว่าคอร์เนีย ที่ทำหน้าที่ช่วยเลนส์ในการหักเหของแสงให้ภาพตกลงบนจอตาพอดี
  การสร้างภาพ กลไกและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของกล้องทำงานสัมพันธ์กันในการที่จะควบคุมปริมาณแสงไปยังหน่วยรับภาพอย่างถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังควบคุมความคมชัดของภาพ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการถ่ายภาพและบันทึกภาพ

 4. 1.ชื่อนางสาวเมธณีย์ สุทธพันธ์ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 41
  2.ชื่อนางสาวสุทธิดา ฟูคำมี ชั้น ม.4/8 เลขที่ 43
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายถ่ายภาพ
  หลักการทำงานพื้นฐานของกล้องถ่ายภาพคือการที่แสงสะท้อนจากวัตถุ เดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆของกล้องสี่เหลี่ยม เกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับด้านตรงข้ามเป็นภาพหัวกลับ อันเป็นหลักการของการสร้างกล้องรูเข็มในสมัยโบราณ กล้องถ่ายภาพพัฒนามาโดยลำดับเช่น มีการนำเอาเลนส์ไปติดตั้งกับช่องรับแสงที่มีขนาดเล็ก เพื่อช่วยรวมแสงให้เข้าไปในตัวกล้องให้มากขึ้น ทางด้านตรงกันข้ามของเลนสืเป็นตำแหน่งที่ตั้งวัสดุไวแสงหรือฟิล์ม สามารถปรับตัวเลนส์เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฟิล์มได้ มีการติดตั้งไดอาแฟรมปรับให้เกิดช่องรับแสงขนาดต่างๆ รวมทั้งมีส่วนที่เรียกว่า ชัตเตอร์ ทำหน้าที่ในการควบคุม ในการเปิด-ปิดม่าน เพื่อให้ปริมาณแสงตกกระทบกับฟิล์มตามความเหมาะสมและยังมีช่องเล็งภาพเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายให้เกิดความสวยงาม

 5. 1. ชื่อ นายนัทธพงศ์ ฟองจันทร์ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 28
  2. ชื่อ นาย นิธิพัฒ เขื่อนเพ็ชร ชั้น ม.4/8 เลขที่ 30.
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้
  การที่แสงสะท้อนจากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆ ของกล่องสี่เหลี่ยม เกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับด้านตรงกันข้ามเป็นภาพหัวกลับ อันเป็นหลักการของการสร้างกล้องรูเข็มในสมัยโบราณ ปัจจุบัน กล้องถ่ายภาพได้พัฒนามาโดยลำดับ

 6. รัชพล แก้วติน ม.4/8 เลขที่ 12
  ศุภนัฐ ทินนท์ ม.4/8 เลขที่ 14
  คือ การทีแสงสะท้อนจากวัตถุเดินทางเป้นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆ ของกล่องสีเหลี่ยม เกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับด้านตรงกันข้ามเป็นภาพหัวกลับ อันเป็นหลักการของการสร้างกล้องรูเข็มในสมัยโบราร ปัจจุบัน กล้องถ่ายภาพได้พัฒนามาโดยลาดับ เช่น มีการนาเอาเลนส์นูนไปติดตั้งที่ช่องรับแสงที่มีขนาดเล็ก เพื่อช่วรวมแสงให้เข้าไปในตัวกล้องให้มากขึ้น

 7. 1. ชื่อ วีระยุทธ นพสวัสดิ์ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 13
  2. ชื่อ พสธร ตันติอาภรณ์กุล ชั้น ม.4/8 เลขที่ 11
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้
  แสงส่องผ่านเลนส์ และสะท้อนผ่านกระจกสะท้อนภาพ ฉายบนแผ่นปรับโฟกัส จากนั้นทำการลดขนาดภาพผ่านเลนส์ลดขนาดภาพและสะท้อนในปริซึมห้าเหลี่ยม ทำให้ภาพปรากฏที่ช่องมองภาพเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์จะทำให้กระจกสะท้อนจะกระเด้งขึ้นไป ช่องระนาบโฟกัสเปิดออกและภาพฉายลงบน เซ็นเซอร์รับภาพเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนระนาบโฟกัส

 8. 1. ชื่อนายเกรียงศักดิ์ จันสอง ชั้น ม.4/8 เลขที่ 1
  2. ชื่อนายนิตินันท์ ประทิศ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 8
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้ “การสะท้อนแสงจากวัตถุผ่านเลนเข้าสู่ฟรีม/เชนเซอร์รับภาพของกล้อง”

 9. 1. ชือ นาย นวพล สกุล เลิศประเสริฐ ชั้นม.4/8 เลขที 7
  2. ชื่อ นาย สุเมธ สกุล กวางอุเสน ชั้น ม.4/8 เลขที่ 17
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้
  การที่แสงตกกระทบลงในสิ่งของนั้นๆทำหน้าที่รับแสงในปริมาณที่เหมาะสม ใช้ในการสร้างภาพและชิ้นส่วนต่างๆของกล้องทำงานเหมือนกันในการที่จะควบคุมแสงไปยังกล้องอย่างถูกต้องแม่นยำที่สุด แล้วยังสามารถควมคุมความคมชัด กล้องถ่ายภาพสมัยนี้มีการพัฒนาโดยการนำเอาเลนส์เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจมมากยิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียว มีการติดตั้งอะแฟรมปรับให้เกิดช่องในการรับแสงขนาดต่างๆมากยิ่งขึ้น

 10. ชื่อนายณัฐธนพล สกุล ไชยแก้ว ม.4/8 เลขที่25

  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้ นำเอาเลนส์นูนไปตั้งที่ช่องรับแสงเพื่อรวมแสงเข้าไปในกล้อง ทางด้านตรงข้ามเป็นตำแหน่งของฟิล์มเพื่อให้เกิดให้เกิดภาพชัดเจนบนฟิล์มได้ ติดตั้งไดอะแฟรมปรับให้เกิดช่องรับแสงขนาดต่างๆ รวมทั้งชัตเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการเปิด-ปิด ม่าน เพื่อให้ปริมาณแสงตกกระทบกับฟิล์มตามความเหมาะสม และจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายให้เกิดความสวยงาม

 11. 1. ชื่อ นาย นิติพงษ์ สกุล เชียงหนุ้น ชั้น ม.4/8 เลขที่ 29
  2. ชื่อเอกภักดิ์ สกุล คงทน ชั้น ม.4/8 เลขที่ 20
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ เป็นการที่แสงสะท้อนผ่านรู้เล็ก ๆ ของกล่องสี่เหลี่ยมและเราจะเห็นเป็นภาพหัวกลับ เป็นหลักการที่ค้นพบโดยบังเอิญ เราสามารถนำเอาเลนส์ไปติดตั้งเพื่อให้เกิดความคมชัดและยังช่วยให้เห็นสิ่งที่อยู่ไกล ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึนและยังมีอุปกรณ์อีกมากมายที่ช่วยให้ความสะดวกสบายและการถ่ายภาพของเราสวยงามมากขึ้น เช่น แว่นกรองแสง ช่วยให้การความสะดวกในการถ่ายภาพในแต่ละภาพสวยงามขึ้น การถ่ายแฟลช จะช่วยให้ความสว่างแก่รูปภาพของเราหรือช่วยถ่ายในที่มืด และขาตั้งกล้อง ช่วยให้ความสะดวกแก่การถ่ายภาพ

 12. ปาฏิหาริย์ อภิญญลังกร ม.4/8 เลขที่ 10
  อัครพล เรืองศรี ม.4/8 เลขที่ 19
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ
  โดยที่ แสงสะท้อนจากวัตถุได้เดินทางผ่านช่องเล็กๆ ของกล่องสี่เหลี่ยม
  กล้องถ่ายภาพได้พัฒนามาเรื่อยๆ เพื่อช่วยให้ภ่ายภาพได้ดีขึ้น
  ในปัจจุบันมีการผลิตกล้องรุ่นใหม่ๆเกิดมาเพื่อใช้ประโยชน์มากมาย

 13. น.ส.ทิชา แสงเรือง ชั้นม.4/8 เลขที่38
  น.ส.ชโรบล เขื่อนคำ ชั้นม.4/8
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้ การที่แสงสะท้อนจากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆ ของตัวกล้อง เกิดภาพของวัตถุบนฉาก ปัจจุบันการพัฒนาของกล้องนับว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น มีการนำเอาเลนส์นูนไปติดตั้งที่ช่องรับแสงที่มีขนาดเล็ก เพื่อช่วยรวมแสงให้เข้าไปในตัวกล้องให้มากขึ้น ทางด้านตรงกันข้ามของเลนส์เป็นตำแหน่งที่ตั้งวัสดุไวแสงหรือฟิล์ม สามารถปรับตัวเลนส์เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฟิล์มได้ มีการติดตั้งไดอะแฟรมปรับให้เกิดช่องรับแสงขนาดต่างๆ รวมทั้งมีส่วนที่เรียกว่าชัตเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการเปิด-ปิด ม่าน เพื่อให้ปริมาณแสงตกกระทบกับฟิล์มตามความเหมาะสม และยังมีช่องเล็งภาพเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายให้เกิดความสวยงาม และยังมีการพัฒนาอุปกรณ์เสริมต่างๆของกล้องอีกมากมาย เช่นตัวบังแสง แฟลซถ่ายรูป ทำให้หลักการทำงานของกล้องมีคุณภาพมากขึ้น

 14. 1. ชื่อนาย ฉัตรชัย รัตนศรีดอนชัย ชั้น ม.4/8 เลขที่ 24
  2. ชื่อนางสาว พิมพ์พรรณ ทุ่งสง ชั้น ม.4/8 เลขที่ 39
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ มีดังนี้ การที่แสงสะท้อนจากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆ ของกล่องสี่เหลี่ยม มีการนำเอาเลนส์นูนไปติดตั้งที่ช่องรับแสงที่มีขนาดเล็ก เพื่อช่วยรวมแสงให้เข้าไปในตัวกล้องให้มากขึ้น ทางด้านตรงกันข้ามของเลนส์เป็นตำแหน่งที่ตั้งวัสดุไวแสงหรือฟิล์ม สามารถปรับตัวเลนส์เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฟิล์มได้ มีการติดตั้งไดอะแฟรมปรับให้เกิดช่องรับแสงขนาดต่างๆ รวมทั้งมีส่วนที่เรียกว่าชัตเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการเปิด-ปิด ม่าน เพื่อให้ปริมาณแสงตกกระทบกับฟิล์มตามความเหมาะสม และยังมีช่องมองภาพเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย

 15. นาย จักรราช เขยเป็นสี ชั้นม.4/8 เลขที่23 น.ส. ณัฐธีรา อุตมา ชั้น4/8 เลขที่ 35

  นาย จักรราช เขยเป็นสี ชั้นม.4/8 เลขที่23
  น.ส. ณัฐธีรา อุตมา ชั้น4/8 เลขที่ 35
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ
  คือ แสงสะท้อนจากวัตถุเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆ ของกล่องสี่เหลี่ยม เกิดเป็นภาพของวัตถุบนฉากเป็นภาพหัวกลับ กล้องถ่ายภาพได้พัฒนามาโดยลำดับมีการนำเลนส์นูนไปติดที่ช่องรับแสงที่มีขนาดเล็ก เพื่อช่วยรวมแสงให้เข้าไปในตัวกล้องให้มากขึ้น ทางด้านตรงกันข้ามของเลนส์เป็นตำแหน่งที่ตั้งวัสดุไวแสงหรือฟิล์ม สามารถปรับตัวเลนส์เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฟิล์มได้ มีการติดตั้งไดอะแฟรมปรับให้เกิดช่องรับแสงขนาดต่างๆ รวมทั้งมีส่วนที่เรียกว่าชัตเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการเปิด-ปิด ม่าน เพื่อให้ปริมาณแสงตกกระทบกับฟิล์มตามความเหมาะสม และยังมีช่องเล็งภาพเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายให้เกิดความสวยงาม

 16. นาย กันตินันท์ คำวังจันทร์ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 22 และ นางสาว วณิชชา ฝั้นเครือ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 42

  ชื่อ นาย กันตินันท์ คำวังจันทร์ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 22
  ชื่อ นางสาว วณิชชา ฝั้นเครือ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 42
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ คือ การที่แสงสะท้อนจากวัตถุที่ถ่าย เดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆของกล่องสี่เหลี่ยม เกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับด้านตรงข้ามเป็นภาพหัวกลับ เป็นหลักการของการสร้างกล้องรูเข็มในสมัยโบราน ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพได้พัฒนามาโดยลำดับเช่น มีการนำเอาเลนส์นูนไปติดตั้งที่ช่องรับแสงที่มีขนาดเล็ก เพื่อช่วยรวมแสงให้เข้าไปในตัวกล้องให้มากขึ้น ทางด้านตรงกันข้ามของเลนส์เป็นตำแหน่งที่ตั้งวัสดุไวแสงหรือฟิลม์ สามารถปรับตัวเลนส์เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจน มีการติดตั้งไดอะแฟรมปรับให้เกิดช่องรับแสงขนาดต่างๆ รวมทั้งมีส่วนที่เรียกว่าชัตเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการเปิด-ปิดม่าน เพื่อให้ปริมาณของแสงตกกระทบกับฟิล์มตามความเหมาะสม และยังมีช่องเล็งภาพเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายให้เกิดความสวยงาม กล้องถ่ายภาพในปัจจุบัน มีการประดิษฐ์รูปแบบออกมาให้มีลักษณะภายนอกและกลไกภายใน ให้มีส่วนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น มีกล้องถ่ายภาพทั้งระบบแบบปรับธรรมดา ระบบแบบกึ่งอัตโนมัติ และระบบแบบอัตโนมัติ

 17. ชื่อ นาย จีรภัทร โนรินทร์ ชั้นม.4/8 เลขที่3
  ชื่อ นาย สิรวิชญ์ อุปการ ชั้นม.4/8 เลขที่ 16
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้
  กล้องทำงานโดยเกิดภาพที่เกิดผ่านเลนส์กล้องเข้ามาตกกระทบแสงจากวัตถุสะท้อนเข้าไปในกล้องเกิดภาพหัวกลับและสะท้อนกระจกในกล้องแล้วเข้าสู่ตาของคนเราจึงทำให้เห็นภาพผ่านในกล้องได้

 18. นาย บุญธิภัสร์ ศรีระวัตร ชั้น ม.4/8 เลขที่ 10 นายอภิสิทธิ์ ทวีปัญญา ชั้น ม4/8 เลขที่ 18

  นาย บุญธิภัสร์ ศรีระวัตร ชั้น ม.4/8 เลขที่ 10
  นายอภิสิทธิ์ ทวีปัญญา ชั้น ม4/8 เลขที่ 18
  ให้นักเรียนอธิบายหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมาพอสังเขป

  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพเป็นการทำให้แสงสะท้อนจากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆ ของกล้องสี่เหลี่ยม เกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับด้านตรงกันข้ามเป็นภาพหัวกลับ ทั้งนี้ยังมีส่วนที่เรียกว่า หน่วยรับภาพเป็นวัสดุไวต่อแสง อาจเป็นฟิล์มหรือแผ่นชิปสร้างภาพดิจิตอล หน่วยรับภาพจะอยู่ด้านหลังภายในตัวกล้อง ส่วนช่องมองภาพ เป็นช่องสำหรับมองภาพก่อนทำการบันทึกภาพ สามารถมองเห็นภาพในมุมเดียวกับภาพที่จะทำการบันทึก

 19. 1. ชื่อ นาย อัครพล . สกุล กล้าจริง ชั้น ม.4/8 เลขที่่ 33
  2. ชื่อ นายนลธวัช สกุล ถุงเงิน ชั้น ม.4/8 เลขที่ 28

  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ คือ การที่แสงสะท้อนจากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆ ของกล่องสี่เหลี่ยม เกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับด้านตรงกันข้ามเป็นภาพหัวกลับ ปัจจุบัน กล้องถ่ายภาพได้พัฒนามาโดยลำดับ เช่น มีการนำเอาเลนส์นูนไปติดตั้งที่ช่องรับแสงที่มีขนาดเล็ก เพื่อช่วยรวมแสงให้เข้าไปในตัวกล้องให้มากขึ้น ทางด้านตรงกันข้ามของเลนส์เป็นตำแหน่งที่ตั้งวัสดุไวแสงหรือฟิล์ม สามารถปรับตัวเลนส์เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฟิล์มได้ รวมทั้งมีส่วนที่เรียกว่าชัตเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการเปิด-ปิด ม่าน เพื่อให้ปริมาณแสงตกกระทบกับฟิล์มตามความเหมาะสม

 20. ชื่อนายเรืองนาม ศรียงค์ ม.4/8 เลขที่32
  ให้นักเรียนอธิบายการทำงานของกล้องถ่ายภาพ
  การที่แสงสะท้อนจากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆ ของกล่องสี่เหลี่ยม เกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับด้านตรงกันข้ามเป็นภาพหัวกลับ ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพได้พัฒนามาโดยลำดับ เช่น มีการนำเอาเลนส์นูนไปติดตั้งที่ช่องรับแสงที่มีขนาดเล็ก เพื่อช่วยรวมแสงให้เข้าไปในตัวกล้องให้มากขึ้น ทางด้านตรงกันข้ามของเลนส์เป็นตำแหน่งที่ตั้งวัสดุไวแสงหรือฟิล์ม สามารถปรับตัวเลนส์เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฟิล์มได้ รวมทั้งมีส่วนที่เรียกว่าชัตเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการเปิด-ปิด ม่าน เพื่อให้ปริมาณแสงตกกระทบกับฟิล์มตามความเหมาะสม จบ…

 21. 1. ชื่อ ตะวัน สกุล แววกิ่ง ชั้น ม.4/8 เลขที่ 5
  2. ชื่อ สิรวิชญ์ สกุล วังแก้ว ชั้น ม.4/8 เลขที่ 15
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้
  เกิดจากการตกกระทบของแสงจากวัตถุสะท้อนไปยังกล้องจึงทำให้เกิดภาพ

 22. นางสาว มัทวัน ดอกดิน ชั้นม.4/8 เลขที่ 33
  นางสาว มัชฌิมา บัวกลิ่น ชั้นม.4/8 เลขที่ 40
  หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ คือ การที่แสงสะท้อนจากวัตถุหนึ่งเดินทางเป็นเส้นตรง ผ่านช่องเล็กๆ ของกล่องสี่เหลี่ยม จะเกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับ ด้านตรงกันข้ามเป็นภาพหัวกลับ ซึ่งเป็นหลักการของการสร้างกล้องรูเข็มในสมัยโบราณ ปัจจุบัน และกล้องถ่ายภาพมีการพัฒนามาตลอดจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

กรุณาใส่ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ นะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s