เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21

บทความ เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21
ตีพิมพ์ใน วารสารปัญญาภิวัฒน์

โฆษณา

กรุณาใส่ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ นะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s