หน่วยที่ 1 กล้องถ่ายภาพ – แบบฝึกที่ 2

สวัสดีค่ะ

ส่วนนี้ จะเป็นการอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกล้องถ่ายภาพ
และส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอได้จาก
>> ส่วนประกอบของการถ่ายภาพ <<

เมื่อเรียนเนื้อหาส่วนนี้จบ
ให้นักเรียนจับคู่

พร้อมตอบคำถามต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ให้นักเรียนอธิบายหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมาพอสังเขป

เขียนตอบใน Comment ส่วนนี้
โดยตัวอย่างการเขียนตอบ

1. ชื่อ ………….. สกุล ……………….. ชั้น ม.4/8 เลขที่ ……..
2. ชื่อ ………….. สกุล ……………….. ชั้น ม.4/8 เลขที่ ……..
หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพมีดังนี้ ……………………

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะ

ครูบี

รายวิชา ถ่ายภาพ ม.4/8

สวัสดีค่ะ

ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ถ่ายภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
มีเนื้อหาที่จะต้องเรียน อยู่ประมาณ 10 บท นะคะ (หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยพะเยา)

ซึ่งตอนนี้ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้ ค่ะ

บทที่ 1 >> Unit01
บทที่ 2 >> Unit02
บทที่ 3 >> Unit03

ไฟล์นำเสนอประกอบการสอน

ไฟล์นำเสนอ บทที่ 1 >> PowerPoint Unit 1
ไฟล์นำเสนอ บทที่ 2 >> PowerPoint Unit 2

และนักเรียน สามารถติดตามความคืบหน้า และความเคลื่อนไหวของคะแนนนักเรียน
ได้จาก >> คะแนนนักเรียน ม.4/8 วิชาถ่ายภาพ

เพื่อสำรวจและติดตามผล ว่านักเรียนได้ทำงานและส่งงานครบหรือไม่ อย่างไร
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของนักเรียนเอง นะคะ

ปล. แล้วจะหาว่าไม่เตือน

ด้วยความหวังดี นะคะ

ครูบี
วณิชชา  แม่นยำ

หน่วยที่ 1 หลักการถ่ายภาพ – แบบฝึกที่ 1

แบบฝึกการคิด ลำดับที่ 1

ให้นักเรียน เขียนอธิบายว่า
“อะไรที่เกี่ยวข้องการถ่ายภาพ ที่สำคัญที่สุด”
ให้อธิบายมาพอสังเขป

วิธีการเขียนตอบ
1. พิมพ์ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
2. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ คือ …
    เพราะ …

21 พ.ค. 56
ครูบี

คะแนน ฉบับปรับปรุง Version 2

คะแนน และ เกรด วิชา ง30242 การผลิตสื่อวีดีทัศน์ ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2554 .. ฉบับปรับปรุง Version 2 ..

คำชี้แจง

1. คะแนนนี้ เป็นคะแนนและเกรด อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง อาจจะเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องแจ้งนักเรียน และไม่สามารถนำไปอ้างอิงในแบบ ปพ.ของจริงได้

2.สงวนสิทธิ์การให้คะแนนเพิ่มหรือลด ตามดุลพินิจของชิ้นงานที่ส่งมา ซึ่งเป็นไปด้วยความยุติธรรม ไม่มีการลำเอียง หรือสิทธิพิเศษ ใดๆ ทั้งสิ้น

3.รับงานเพิ่มเติม เฉพาะ ชิ้นงาน Final เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

4. สำหรับ ชิ้นงาน Final ของนักเรียนกลุ่มใด มีปัญหา ให้ส่งใหม่ ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

5. พบปัญหาใดๆ ข้องใจ ติดต่อพบครูเป็นการส่วนตัว หลังสอบเสร็จ นะจ๊ะ

******************
ฉบับปรับปรุง .. วันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 21.00 น.

คะแนน และ เกรด (ฉบับปรับปรุง) ของ ห้อง 2 ถึง ห้อง 8
คะแนน และ เกรด (ฉบับปรับปรุง) ของ ห้อง 9 ถึง ห้อง 13

******************

ขอให้นักเรียน โชคดี
ครูบี