เอกสารประกอบการอบรม C#

สวัสดีตอนบ่ายๆ ค่ะ

บ่ายนี้ เรียนเรื่อง slideShare ค่ะ ก็กำลังทดสอบการ Uplode ไฟล์ขึ้นไป

ขณะที่เลือกเอาไฟล์ประกอบการอบรม C# ขึ้นเรียบร้อยแล้ว อ.บอกว่า ระวังอย่างเอาไฟล์การอบรมบางทีขึ้นไป Share
เผื่อว่า บางที่ จะมีลิขสิทธิ์ .. T T” ไม่ทันแล้วค่ะ

 

อ่านเพิ่มเติม