สรุปคะแนนครึ่งภาคเรียน

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้
รายวิชา ง30242 การผลิตสื่อวีดีทัศน์ ได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ ดังนี้
โปรแกรมผลิตสื่อวีดีทัศน์
1. โปรแกรม Windows Movie Maker
2. โปรแกรม Proshow Preoducer
3. โปรแกรม Cool Edit Pro 2.1
4. โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X4
ผ่านมา 16 สัปดาห์ ครูได้ สรุปคะแนน และงานที่ต้องส่ง ดังนี้

หมายเหตุ
ช่องว่าง สีเหลือง คือ นักเรียนขาดส่งงาน
(หากนักเรียนมีหลักฐานยืนยันว่าส่งแล้ว ติดต่อครูในคาบสอน หรือ หลังเลิกเรียน เวลา 16.20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 134)

ช่อง MV คือ งานผลิต Music Video จับกลุ่ม ไม่เกิน 4 คน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง น.1 คือ การสอบข้อเขียน จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง ป คือ การสอบภาคปฏิบัติ สอบเดี่ยว แบ่ง เลขคู่  แลขคี่ คนละ 20 นาที ใช้โปรแกรม ProShow Producer ตั้งชื่อว่า 50..Exam1_xx คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง Sound คือ การอัดเสียง เกร็ดความรู้ ความยาว 2 นาที ตั้งชื่อว่า 50..Rec1_xx คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง MM คือ งานผลิตวีดีทัศน์ ด้วยโปรแกรม Movie Maker หรือ Proshow Producer คะแนนเต็ม 10 คะแนน

สรุปคะแนน ดังนี้
[ม.5/2] [ม.5/3] [ม.5/4] [ม.5/5] [ม.5/6] [ม.5/7] [ม.5/8] [ม.5/9] [ม.5/10] [ม.5/11] [ม.5/12] [ม.5/13]

งานคงค้าง ที่ยังไม่ได้ลงคะแนน
งาน สร้างไฟล์วีดีทัศน์ พร้อมเสียงบรรยายที่ นักเรียนบันทึกเสียง 2 นาที ตั้งชื่อว่า 50..ExVideo_xx

หากมีปัญหาอย่างไร ติดต่อขอสอบเพิ่มเติม หรือส่งงานเพิ่มเติม ได้ ทุกวันราชการ เวลา 16.20 น.  เป็นต้นไป
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 134

ครูบี

โฆษณา

ภาพยนตร์คุณธรรม ‘ก่อนจะสายไป’

ผลงานการสร้างภาพยนตร์คุณธรรม – ฝีมือของคณะนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ส่งประกวด เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขตโกศัยนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 2

ติดตามชมได้ ค่ะ

ละครสั้น-ชีวิตลิขิตเอง

ผลงานการสร้างละครสั้น – ฝีมือของคณะนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ร่วมกับคณะครู-บุคลากร ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

เพื่อนำเสนอต่อ

สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

ติดตามชมได้ ค่ะ

Music school Clip Contest – ประกวดทำคลิป MV ประกอบเพลงโรงเรียน

Skoolbuz.com ขอชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมหรืออาชีวะศึ​กษา
ประกวดทำคลิป MV ประกอบเพลงโรงเรียน
แบบง่ายๆกับกิจกรรม Music School Clip Contest
ทำคลิป MV ประกอบเพลงโรงเรียนที่น้องๆ ศึกษาอยู่ครีเอทกันให้สุดๆ
ไม่จำกัดไอเดียใดๆ ทั้งสิ้น ชิงรางวัล ทุนการศึกษา และ
อูคูเลเล่ (Ukulele) เครื่องดนตรีที่ฮิปสุดๆ

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวัสดีตอนบ่ายๆ (รอบสองค่ะ)

ไหนๆ อ. อยากให้เราพยายาม Upload ผลงานที่เป็นของเราเอง

ก็พยามเสาะหาอยู่นาน แบบว่า สอนภาคปฏิบัติ มักไม่ค่อยมี Slide สอน ค่ะ
ไปๆมาๆ ก็ไปเจอมาอันนึง ใช้สอน นศ.วิทยาลัยชุมชนแพร่ เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม

ผลงาน Video นักเรียน

นี่เป็นผลงานของนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ค่ะ

ที่ทำผลงาน ส่ง รายการ กบนอกกะลาจูเนียร์

อ่านเพิ่มเติม