ไอที ดีดี บาย ครูบี

สวัสดีค่ะ

มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม เรื่อง Social Media
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมแม็กซ์

อ่านเพิ่มเติม