สรุปคะแนน วิชา ง30242 อย่างไม่เป็นทางการ

ในที่สุด เกรด วิชา ง30242 การผลิตสื่อวีดีทัศน์ ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2554 .. Version 1 .. ก็สำเร็จแล้วๆๆๆ .. นะจ๊ะ

คำชี้แจง
1. คะแนนนี้ เป็นคะแนนและเกรด อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง อาจจะเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องแจ้งนักเรียน และไม่สามารถนำไปอ้างอิงในแบบ ปพ.ของจริงได้

2.สงวนสิทธิ์การให้คะแนนเพิ่มหรือลด ตามดุลพินิจของชิ้นงานที่ส่งมา ซึ่งเป็นไปด้วยความยุติธรรม ไม่มีการลำเอียง หรือสิทธิพิเศษ ใดๆ ทั้งสิ้น

3.รับงานเพิ่มเติม เฉพาะ ชิ้นงาน Final เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

4. สำหรับ ชิ้นงาน Final ของนักเรียนกลุ่มใด มีปัญหา ให้ส่งใหม่ ภายในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 17.00 น.

5. พบปัญหาใดๆ ข้องใจ ติดต่อพบครูเป็นการส่วนตัว หลังสอบเสร็จ นะจ๊ะ

คะแนน และ เกรด ของ ห้อง 2 ถึง ห้อง 8
คะแนน และ เกรด ของ ห้อง 9 ถึง ห้อง 13

ขอให้นักเรียน โชคดี
ครูบี

โฆษณา

สรุปคะแนนครึ่งภาคเรียน

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้
รายวิชา ง30242 การผลิตสื่อวีดีทัศน์ ได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ ดังนี้
โปรแกรมผลิตสื่อวีดีทัศน์
1. โปรแกรม Windows Movie Maker
2. โปรแกรม Proshow Preoducer
3. โปรแกรม Cool Edit Pro 2.1
4. โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X4
ผ่านมา 16 สัปดาห์ ครูได้ สรุปคะแนน และงานที่ต้องส่ง ดังนี้

หมายเหตุ
ช่องว่าง สีเหลือง คือ นักเรียนขาดส่งงาน
(หากนักเรียนมีหลักฐานยืนยันว่าส่งแล้ว ติดต่อครูในคาบสอน หรือ หลังเลิกเรียน เวลา 16.20 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 134)

ช่อง MV คือ งานผลิต Music Video จับกลุ่ม ไม่เกิน 4 คน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง น.1 คือ การสอบข้อเขียน จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง ป คือ การสอบภาคปฏิบัติ สอบเดี่ยว แบ่ง เลขคู่  แลขคี่ คนละ 20 นาที ใช้โปรแกรม ProShow Producer ตั้งชื่อว่า 50..Exam1_xx คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง Sound คือ การอัดเสียง เกร็ดความรู้ ความยาว 2 นาที ตั้งชื่อว่า 50..Rec1_xx คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ช่อง MM คือ งานผลิตวีดีทัศน์ ด้วยโปรแกรม Movie Maker หรือ Proshow Producer คะแนนเต็ม 10 คะแนน

สรุปคะแนน ดังนี้
[ม.5/2] [ม.5/3] [ม.5/4] [ม.5/5] [ม.5/6] [ม.5/7] [ม.5/8] [ม.5/9] [ม.5/10] [ม.5/11] [ม.5/12] [ม.5/13]

งานคงค้าง ที่ยังไม่ได้ลงคะแนน
งาน สร้างไฟล์วีดีทัศน์ พร้อมเสียงบรรยายที่ นักเรียนบันทึกเสียง 2 นาที ตั้งชื่อว่า 50..ExVideo_xx

หากมีปัญหาอย่างไร ติดต่อขอสอบเพิ่มเติม หรือส่งงานเพิ่มเติม ได้ ทุกวันราชการ เวลา 16.20 น.  เป็นต้นไป
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 134

ครูบี