Blog ครองโลก V.2

ถ้าพูดถึง Blog ณ ตอนนี้ คิดว่าหลายๆ คนก็คงจะเคยได้ยิน และอาจจะเคยมีส่วนร่วมกับการใช้ Blog มาบ้าง

ไม่ว่าจะเป็น Blog ของตนเอง หรือ Blog ของคนอื่น

อ. บอกว่า ขนาด facebook ในประเทศไทย ก็ยังมีคนใช้มากกว่า 10 ล้านคน

โลกเราจะเป็นยังไงต่อไป โปรดติดตามชม ต่อไป 55+